Трансфертне ціноутворення в період воєнного стану: основні поняття та визначення

 

Трансфертне ціноутворення в період воєнного стану:

 основні поняття та визначення

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області надає роз’яснення актуальних питань для платників податків з питань контролю за трансфертним ціноутворенням (далі – ТЦ) з метою забезпечення взаємодії між платниками податків та ДПС.

Відповідно до вимог п. 39.4. ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для податкового контролю з питань ТЦ є такі види звітності та строки її подання:

  • звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – для платників податків, які здійснювали контрольовані операції у 2021 році, – строк подання звіту за 2021 рік – до 1 жовтня 2022 року (пп. 39.4.2. ПКУ);
  • звіт про контрольовані операції – для платників податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції; повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – для платників податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній та у звітному році здійснювали контрольовані операції – строк подання звіту за 2022 рік – до 1 жовтня 2023 року (пп. 39.4.2. ПКУ);
  • документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) – на запит ДПС протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту (пп. 39.4.4 ПКУ);
  • глобальна документація (майстер – файл) – вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, подається на запит ДПС протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, але ДПС має право запитати майстер-файл не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року (пп. 39.4.7 ПКУ).
  • звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній – вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);
  • звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній – вперше застосовуються щодо фінансового року, встановленого материнською компанією міжнародної групи компаній, який закінчується у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року, з дотриманням строку подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, визначеного підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу (пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);
  • звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній – вперше застосовуються щодо фінансового року, який розпочинається у період з 1 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода CbC набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією – стороною Багатосторонньої угоди CbC, яка є партнером України щодо автоматичного обміну інформацією. Відповідні звіти за наявності підстав, визначених абзацами четвертим – сьомим підпункту 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, подаються з дотриманням строку подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, визначеного підпунктом 39.4.11 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу (пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

 

 

#РазомПереможемо

#ВсеБудеУкраїна