ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Програма економічного і соціального розвитку Курахівської міської територіальної громади на 2024 рік є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного  розвитку населення, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг,  підвищення зайнятості населення та формування позитивного іміджу території громади.

Мета Програми – забезпечити у повоєнних умовах розвиток громади та підвищити стандарти життя населення шляхом відновлення та розбудови інфраструктури, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, підтримки ініціатив бізнесу, формування позитивного іміджу громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Курахівська міська рада Донецької області

2. Передбачувана процедура громадського обговорення:

Форма: Електронні консультації з громадськістю.

Дата початку: 15.01.2024.

Строки здійснення процедури: 30 календарних днів.

Способи участі громадськості:  подання пропозицій та зауважень до  звіту про стратегічну екологічну оцінку у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).

Ознайомитися з проєктом Програми та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна на сайті Курахівської міської ради або за адресою: вул.Лермонтова,17, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612 aбо за телефоном: (066)196 48 18.

Зауваження і пропозиції подаються до Виконавчого комітету Курахівської міської ради – Управління економічного розвитку та правового забезпечення Курахівської міської ради у письмовій формі на електронну адресу 00748@dn.gov.ua у термін до 13 лютого 2024 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.